GoodMills group

 

Корените на акционера в Групата GoodMills, австрийската Raiffeisen Group, ни връщат към селскостопанската стокова банка в Австрия, основана през 19-ти век, която и днес е активна в земеделския сектор и в ко​​ято участват около 2 милиона фермери.
 
GoodMills България управлява в София най-голямата мелница в GoodMills Групата в Източна Европа с годишен преработващ капацитет от 240 000 тона зърно. 
 
Мелницата GoodMills Česko в Litoměřice (Република Чехия) започва своята дейност още през 1856 година.
 
Мелниците в Полша, които са част от GoodMills Polska, имат най-високата производствена ефективност в Групата: смилат 3 300 тона брашно на служител на година.
 
Müller Mühle, мелницата на GoodMills Групата в Манхайм, е водещ производител на ориз и бобови култури в Германия. Мелниците на GoodMills Групата в Манхайм (Германия) и в Грац (Австрия) годишно преработват повече от 200 000 тона твърда пшеница, което се равнява на над 400 милиона опаковки макарони.
 
100% органичната мелница на GoodMills Групата в Ранерсдорф (Австрия) е лидер на пазара на органично брашно с положителен сертификат за баланс на CO2 и собствена водно-електрическа централа.
 
GoodMills Magyarország притежава най-новите мелници и най-модерните млевни машини в цялата GoodMills Група.