Коронавирус: СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ НА БРАШНО Е ГАРАНТИРАНА

Като един от най-големите български производители на брашно с марките „София Мел“ и „ГудМилс Профешънъл“ „ГудМилс България“ ЕООД напълно осъзнава своята отговорност като първичен производител на храни.

Ето защо въведохме обхватни мерки за сигурност, както и предпазни мерки за осигуряване на производството при трудни условия. Тези мерки имат за цел да гарантират надеждно снабдяване с брашно в рамките на България, независимо дали е за местните хлебопроизводители, търговците или домакинствата.

Правилата за хигиена и превенция, въведени от местните власти са разширени, за да включат най-добрите практики от мелниците в европейския ни Холдинг. С това ние се стремим да гарантираме най-високата степен на безопасност и сигурност.

Оперативни хигиенни мерки и мерки за безопасност
„ГудМилс България“ ЕООД затвори достъпа за външни страни и трети лица, които не са свързани с дейностите по непрекъсваемост на производството.
Оперативните процеси са силно сегментирани. Работната сила е разделена на три екипа (аналогични на смените), заедно със стратегически резерв. Всеки екип е в състояние да гарантира продължаване на производството. За потенциални аварийни операции е създадена съответната организация за запазване на здравето на персонала и намеса на компетентните служби.

Доставките на брашно
Настоящата ситуация предизвика огромен ръст на поръчките. За да отговорим на търсенето - смените са увеличени и седмичния график е променен. В момента резкият скок на търсенето може да бъде посрещнат адекватно.

„ГудМилс България“ ЕООД може да разчита на надеждни партньори в българския селскостопански сектор за доставка на местно зърно. Ние получаваме 98% от зърното си от местни зърнопроизводители. Нивата на запасите в нашите собствени силози за зърно са достатъчни за няколко месеца дори и без попълване.

Доставката на зърно и дистрибуцията на брашното се извършват почти изключително от камиони, което също гарантира висока устойчивост при криза.

Благодарим на всички наши служители за ангажираността им и неуморния труд!

Тяхната отдаденост е съществена предпоставка за професионалното продължаване на производството, като по този начин ни дава възможност своевременно да доставяме в границите на страната ни нашите продукти!