laboratory

Предприятието е построено по технологични проекти и изцяло с оборудване на швейцарската фирма "Бюлер". Състои се от силоз за зърно с 54 бетонни клетки, с обща вместимост 40 000 тона и елеваторна кула, мелница с три независими млевни линии с производителност 750 тона на денонощие, силоз за млевни продукти със 74 бетонови клетки, с обща вместимост 11 000 тона и склад за готова продукция с площ 4 000 кв.м. На територията на предприятието са изградени и редица спомагателни съоръжения, необходими за самостоятелната работа от приемането на суровините до експедицията на готовата продукция.
 
Изкупуването на хлебна пшеница се извършва целогодишно. Пшеницата може да се приема от автомобилен и ж.п. транспорт. Мостри от всяко пристигнало превозно средство се вземат с автоматичен пробовземач. След окачествяване в заводската лаборатория пшеницата се приема с две линии, с капацитет по 150 т./час всяка, почиства се и се съхранява в силозните клетки по качество и партиди. Технологичните съоръжения в елеваторната кула позволяват много добро предварително почистване на пшеницата и хомогенизиране на партидите.
 
Всяка от млевните линии е оборудвана с високоефективни машини за почистване на зърното преди смилане, автоматично формиране на млевни смеси и автоматично навлажняване, което допринася за постоянното качество на готовата продукция. Общата валова дължина е 30 л.м. за всяка линия. Прилага се сложно многотипно смилане с развит процес на обогатяване, твърд режим на работа със специфична сложност на разтворния процес, което дава възможност за извличане на максимално количество брашна. Процесът на почистване и смилане на зърното е напълно автоматизиран. Мелницата разполага с компютърна система за контрол на рандемана, която сигнализира при промяна на някой от параметрите на технологичния режим. Наскоро са монтирани и най-новите съоръжения на фирма "Бюлер" за дезинсекция на млевните продукти.
 
GoodMills България ЕООД разполага с автоматизирана смесителна инсталация, която дава възможност за хомогенно влагане на суровина и коректори в производството на готовите продукти и може да удовлетвори нуждите на клиентите от специални брашна, произведени по качествени показатели, зададени от тях.
 
Готовите брашна се експедират в насипно състояние с брашновози, пакетирани по 1 и 2 кг. или в торби по 25 и 50 кг. Пакетирането по 1 и 2 кг. се извършва от две автоматизирани поточни линии, окомплектовани с високопроизводителни пакетажни машини Bosch, които формират книжния пакет и дозират необходимото количество брашно с производителност 100 пакета в минута. Готовите пакети се опаковат по 10 бр. в транспортна опаковка от термосвиваемо фолио и с палетизатори се подреждат на европалети, готови за експедиция. Пакетирането в торби от 25 кг. /по желание на клиента - 50 кг./ се осъществява от две поточни линии. Пакетирането се извършва от електронни пълначни машини за вентилни торби. Чрез автоматични палетизатори готовите торби се подреждат на европалети. Предприятието разполага с линия за гранулиране на трици и линия за пакетиране на меки трици в чували.
 
Персоналът на фирмата е висококвалифициран и добре обучен за производството на висококачествени продукти при стриктно спазване на определените хигиенни, технологични и нормативни изисквания. Фирмата е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2000 и международните HАССP принципи за производство на безопасни хранителни продукти.
 
 
SofiaMelCertificate_BG.jpg SofiaMelCertificateISO_BG.jpgSofiaMelCertificateISO_BG.jpg
 
 
 
 
​​