За нас

GoodMills България EООД е една от най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров. Мелницата започва да функционира  през 1986 година. През април 2000 година групата от фирми Лулис придобива контролния пакет акции от предприятието. От този момент непрекъснато се извършват нововъведения и подобрения, реконструкции и модернизации на машините. През май 2009 година австрийското дружество LLI Euromills придобива 100% от капитала на дружеството. През 2012 година едноличният собственик на капитала се преименува на GoodMills​ Group

Мелницата е разположена на площ от 50 000 кв. м., само на 2 км. от центъра на София. Технологията и оборудването са изцяло на швейцарската фирма „Бюлер”. Комплексът се състои от три независими линии за смилане с обща производителност 750 тона зърно на денонощие, бетонов силоз за зърно с вместимост 40 000 тона, бетонов силоз за млевни продукти с вместимост 11 000 тона и склад за готови продукти от 4 000 кв.м. Дружеството разполага с развита инфраструктура, включваща всички необходими за дейността помощни съоръжения и сгради. Изградени са над 1 000 м. асфалтирани пътища и 1 400 м. собствени ж. п. коловози. GoodMills България EООД притежава един локомотив. Пряка железопътна връзка свързва предприятието с Лом, Русе, Варна и Бургас и други градове в страната и чужбина.

Предприятието има своя модерно оборудвана лаборатория, в която се окачествяват приеманото зърно, произвежданите млевни продукти и готовите брашна. Това дава възможност GoodMills България EООД да предлага на пазара продукти с гарантирано високо качество.

Много важен сектор за дейността на фирмата е връзката с клиентите. С тази цел е изграден отдел "Техническа поддръжка на клиентите". В него работят екип технолози, които подпомагат клиентите както в технологичен аспект, така и в решаването на възникнали при тях въпроси в сферата на хлебопроизводството и сладкарската промишленост.

Илия Великов
Управляващ директор

Стефан Христосков
Финансов директор

Като част от GoodMills Group, GoodMills България ЕООД подкрепя и споделя Визията, Мисията и Ценностите на Групата.

Нашата Визия

Нашата визия е да дадем значителен принос за храненето на Централна и Източна Европа - устойчив, ценен и икономически успешен. Това ни прави първи избор за нашите клиенти, служители и други заинтересовани страни.

We drive the power of grains!
 • Нашите индустриални мелници доставят силата на зърното в качество навсякъде и по всяко време;
 • Нашите марки носят силата на зърното у дома;
 • Нашите иновации отключват силата на зърното.

Нашата мисия

 • Ние съществуваме защото:
 • Ние предоставяме ценни хранителни ресурси на повече от 200 милиона европейски потребители всеки ден!
 • Ние предлагаме:
 • Стоки от зърнени култури на конкурентни цени и с постоянно качество във всички страни;
 • Марки, които правят потребителите щастливи вкъщи;
 • Иновации, които добавят стойност за нашите индустриални партньори.
 • Ние работим:
 • Като най-добрата европейска зърно преработваща компания с фокус върху нуждите на нашите клиенти и доставчици;
 • Като горда компания, отворена към комуникация и със силен екип;
 • С оперативно съвършенство и внимателна към разходи;
 • С предприемачески дух и желание нещата да се случват.

Нашите ценности

В GoodMills, ние се ангажираме с нашите ценности – Добрините на GoodMills

 • 1. Добри хора и екипи
 • 2. Добри продукти
 • 3. Добро познаване на технологията
 • 4. Добри партньорства с клиенти и доставчици
 • 5. Добри в разбирането на потребителите
 • 6. Добри в иновациите
 • 7. Добри в това да свършим работа
 • 8. Добри в използването на ресурси

Съответствие

Ние вярваме, че успехът се гради на доверие и почтеност. Отговорното поведение и спазването на съществуващите законови изисквания са основополагащи за дейността на GoodMills България ЕООД. Като част от най-големия европейски мелничарски холдинг, GoodMills Group, нашето дружество спазва Насоките за съответствие, валидни за всички компании в холдинга. Насоките включват принципите за прозрачност, етично и коректно поведение, законосъобразно обработване на информацията и управление на корпоративната собственост. Те се прилагат от всички, включително управляващите директори, мениджърите на отдели и служителите. В ежедневната работа и в отношенията с трети лица дружеството ни зачита не само правните норми, но и етичните ценности.

  Насоките за съответствие обхващат следните области:

 • Съответствие със законите;
 • Забрана за дискриминация;
 • Честна конкуренция;
 • Предоставяне и приемане на неподходящи облаги, подаръци и покани;
 • Конфликт на интереси;
 • Дарения;
 • Спонсорство;
 • Опазване на корпоративната собственост и непубличната информация.

Върху ясно регламентираните принципи за поведение и бизнес-дейност и тяхното разбиране ние осъществяваме успешно и професионално вътрешно и външно сътрудничество.

За да насърчим оптималното прилагане на Насоките за съответствие ние определихме лице за контакт относно спазването на изискванията: compliance@goodmills.bg