За нас

GoodMills България EООД е една от най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров. Мелницата започва да функционира  през 1986 година. През април 2000 година групата от фирми Лулис придобива контролния пакет акции от предприятието. От този момент непрекъснато се извършват нововъведения и подобрения, реконструкции и модернизации на машините. През май 2009 година австрийското дружество LLI Euromills придобива 100% от капитала на дружеството. През 2012 година едноличният собственик на капитала се преименува на GoodMills​ Group

Мелницата е разположена на площ от 50 000 кв. м., само на 2 км. от центъра на София. Технологията и оборудването са изцяло на швейцарската фирма „Бюлер”. Комплексът се състои от три независими линии за смилане с обща производителност 750 тона зърно на денонощие, бетонов силоз за зърно с вместимост 40 000 тона, бетонов силоз за млевни продукти с вместимост 11 000 тона и склад за готови продукти от 4 000 кв.м. Дружеството разполага с развита инфраструктура, включваща всички необходими за дейността помощни съоръжения и сгради. Изградени са над 1 000 м. асфалтирани пътища и 1 400 м. собствени ж. п. коловози. GoodMills България EООД притежава един локомотив. Пряка железопътна връзка свързва предприятието с Лом, Русе, Варна и Бургас и други градове в страната и чужбина.

Предприятието има своя модерно оборудвана лаборатория, в която се окачествяват приеманото зърно, произвежданите млевни продукти и готовите брашна. Това дава възможност GoodMills България EООД да предлага на пазара продукти с гарантирано високо качество.

Много важен сектор за дейността на фирмата е връзката с клиентите. С тази цел е изграден отдел "Техническа поддръжка на клиентите". В него работят екип технолози, които подпомагат клиентите както в технологичен аспект, така и в решаването на възникнали при тях въпроси в сферата на хлебопроизводството и сладкарската промишленост.

Илия Великов
Управляващ директор

Стефан Христосков
Финансов директор

Като част от GoodMills Group, GoodMills България ЕООД подкрепя и споделя Визията, Мисията и Ценностите на Групата.

Нашата Визия

Нашата визия е да дадем значителен принос за храненето на Централна и Източна Европа - устойчив, ценен и икономически успешен. Това ни прави първи избор за нашите клиенти, служители и други заинтересовани страни.

We drive the power of grains!
 • Нашите индустриални мелници доставят силата на зърното в качество навсякъде и по всяко време;
 • Нашите марки носят силата на зърното у дома;
 • Нашите иновации отключват силата на зърното.

Нашата мисия

 • Ние съществуваме защото:
 • Ние предоставяме ценни хранителни ресурси на повече от 200 милиона европейски потребители всеки ден!
 • Ние предлагаме:
 • Стоки от зърнени култури на конкурентни цени и с постоянно качество във всички страни;
 • Марки, които правят потребителите щастливи вкъщи;
 • Иновации, които добавят стойност за нашите индустриални партньори.
 • Ние работим:
 • Като най-добрата европейска зърно преработваща компания с фокус върху нуждите на нашите клиенти и доставчици;
 • Като горда компания, отворена към комуникация и със силен екип;
 • С оперативно съвършенство и внимателна към разходи;
 • С предприемачески дух и желание нещата да се случват.

Нашите ценности

В GoodMills, ние се ангажираме с нашите ценности – Добрините на GoodMills

 • 1. Добри хора и екипи
 • 2. Добри продукти
 • 3. Добро познаване на технологията
 • 4. Добри партньорства с клиенти и доставчици
 • 5. Добри в разбирането на потребителите
 • 6. Добри в иновациите
 • 7. Добри в това да свършим работа
 • 8. Добри в използването на ресурси

Съответствие

Отговорното поведение и спазването на съществуващите законови изисквания са от голямо значение за GoodMills Group, като част от групата компании на LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Прилагаме тези изисквания за всички, включително изпълнителния съвет, управляващите директори, висшите ръководители и служителите. Въпреки това, в ежедневието и в отношенията с трети страни трябва да се спазват не само правните разпоредби, но и етичните ценности, които групата от компании се чувства задължена да спазва.

Насоките за съответствие определят принципи относно прозрачно управление, етично и коректно поведение, както и обработка на информация/корпоративна собственост, които са задължителни за GoodMills Group, като част от групата компании на LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Всеки един допринася за правилното функциониране на бизнес процесите и устойчивото съществуване на компанията.

Нашите указания за съответствие се състоят от следните раздели:

 • 1. Спазване на законите;
 • 2. Забрана на дискриминацията;
 • 3. Честна конкуренция;
 • 4. Предоставяне и приемане на неправомерни облаги/подаръци и покани;
 • 5. Конфликт на интереси, управление на дялови участия, вторична работа;
 • 6. Дарения;
 • 7. Спонсорство;
 • 8. Защита на корпоративна собственост и непублична информация.

 

GoodMills - линия на почтенноста

Ако забележите поведение или обстоятелства в работата си с нашата компания, които смятате за неправомерни, препоръчваме да ни докладвате за тях. Моля, използвайте следната връзка, за да го направите и да докладвате всякакви притеснения относно неправомерно и непристойно поведение, което може да засегне нашата компания или благосъстоянието на хората:GoodMills Integrity Line.
Може да ни изпратите своят сигнал анонимно.