ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Основна задача

Осигурява техническата изправност на електросъоръженията в предприятието с цел нормалната им експлоатация за осъществяване програмата за производство на предприятието.

 

Длъжностни задължения

1. Изпълнява поставените от Мениджъра на отдел „Техническа поддръжка“ задачи.

2. Контролира нормалното функциониране и правилната експлоатация на машините и съоръженията.

3. Открива и отстранява дефекти на машините и ги поддържа в изправност.

4. Извършва настройки на електрическото оборудване.

5. Извършва текущ и основен ремонт на силнотокови и слаботокови електросъоръжения и системи за автоматизация.

6. Вписва всички повреди и работи по поддръжката, които са били извършени по машините и инсталациите в дневника по поддръжката.

7. Извършва профилактика на машините съгласно утвърдени програми и график.

8. Извършва монтаж на нови електросъоръжения и кабелни инсталации.

9. При необходимост извършва оперативни превключвания в ЦРП и трафопостовете.

10. Поддържа санитарно-хигиенния режим на производствените съоръжения.

11. Уведомява Главния механик или Мениджъра на отдела за евентуални липси или проблеми, които имат връзка с изпълнението на работата му.

12. Информира Управляващия директор на предприятието и който друг е необходимо /напр. Пожарната служба/ за спешни случаи като пожари, злополуки или незаконни действия.

13. При необходимост участва в други дейности за решаване на неотложни технически задачи в дружеството.

14. Стриктно спазва правилата за безопасност на труда, противопожарната безопасност и вътрешния трудов ред.

 

Отговорности

1. Отговаря за своевременното отстраняване на възникналите дефекти на електрическите съоръжения.

2. Отговаря за качеството на извършените ремонтни работи.

3. Отговаря за наличността на резервните части, материали и инструменти предоставени му работата.

 

Йерархически и функционални връзки

Пряко подчинен на Мениджър отдел „Техническа поддръжка.

 

Функционални връзки:

Поддържа непрекъсната връзка с производствения персонал в силоза за зърно, мелницата и готовата продукция.

 

Изисквания за заемане на длъжността

  • Образование: Минимум средно специално с електротехническа насоченост.
  • Професионална квалификация:

Опит по специалността.

Четвърта квалификационна група /или по-висока/ за работа с ел. съоръжения.

Кандидатствай

Основни дейности:
Управлява машината за пакетиране на брашна в пакети по 5 кг.
Зарежда оборудването с необходимите помощни материали, обезпечава съответствието на пакетирания продукт с вида на опаковката, маркировката и контролира теглото на готовите опаковки.
Отчита реалното изпълнение на пакетираното количество продукти.

Изисквания:
• Средно образование;
• Не е задължителен предходен опит на подобна позиция.

Ние осигуряваме:
• Стимулиращо възнаграждение;
• Обучение на одобрените кандидати;
• Възможност за придобиване на ценен опит и реални умения за работа със съвременно оборудване на голям производител на храни;
• Работа с експерти и международен екип.

Позицията е подходяща и за студенти.

За кандидатстване е необходимо да се представи автобиография с актуална снимка.
Документите да бъдат адресирани до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”.
За контакти: тел. /02/ 8132 739; e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

Кандидатствай

Работник в склад готова продукция

За длъжността:
- Служителят извършва подготвяне и товарене с електрокар по определена поръчка на камионите на рампата.
- Помага на екипа при необходимост за подготовка на поръчки.
- Подготвянето и изпълнението на поръчките за товаренето се извършва с баркод четци.
- Разтоварва и складира палети с помощни и спомагателни материали за пакетиране.

Изисквания за заемане на длъжността
- Образование: средно.
- Правоспособност за управление на електрокари и нископовдигачи.
- Опит в складово стопанство е предимство.

Режим на работа:
На смени – по график: две смени от: 6,00ч. до 14,30ч. и от 9,00ч. до 17,30ч..

Социални придобивки:
- Осигуровки съгласно пълна договорена сума
- Ваучери за храна
- Допълнителен комплект ваучери за Коледа и Великден
- Допълнителна здравна застраховка
- Карта за спорт
- Допълнителен Коледен и Великденски бонус

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствай

Попълнете формата за кандидатстване

(Позволени разширения: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg)