Основни изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование с технически профил;
  • Предишен трудов опит на пакетиращи и/или поточни автоматични линии.

 

Основни задължения:

- Поддържа, обслужва и управлява машината за пакетиране на брашна в пакети по ½ кг, 1кг и 2 кг.

- Сменя форматите за пакетиране.

- Зарежда машината с необходимите за работата й помощни материали, като следи за техния вид и качество.

- Обезпечава съответствието на пакетирания продукт с вида на опаковката, маркировката и контролира теглото на готовите опаковки.

- Отчита реалното изпълнение на пакетираното количество продукти за смяната.

- Извършва профилактика, подготовка и настройка на съоръжението за работа, отстранява текущи проблеми в машината.

- Спазва стриктно инструкциите за безопасни и здравословни условия на труд.

 

 

За длъжността работодателят определя:

- Трудов договор;

- Работа на двусменен режим, в редки случаи нощна смяна;

- Ваучери за храна;

- Карта за спорт;

- Допълнително здравно застраховане.

 

Кандидатствай

Попълнете формата за кандидатстване

(Позволени разширения: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg)