Информация за позицията:

Осигурява техническата изправност на електросъоръженията с цел нормалната им експлоатация за осъществяване програмата за производство на промишленото предприятието.

Контролира нормалното функциониране и правилната експлоатация на машините и съоръженията.

• Открива и отстранява дефекти на машините и ги поддържа в изправност.
• Извършва настройки на електрическото оборудване.
• Извършва текущ и основен ремонт на силнотокови и слаботокови електросъоръжения и системи за автоматизация.
• Работи с техническа документация, разчитане на чертежи и ел.схеми
• Вписва всички повреди и работи по поддръжката, които са били извършени по машините и инсталациите в работни карти и в дневник.
• Извършва профилактика на машините съгласно утвърдени програми и график.
• Извършва монтаж на нови електросъоръжения и кабелни инсталации.

 

Необходими умения и знания:


• Образование в сферата на електротехниката. Предимство е бакалавърска /магистърска степен;
• Минимум 3 годишен опит в промишлено предприятие; 
• Стриктно съобразяване с правилата за собствена безопасност в сферата на електротехниката;
• Притежание на сертификати за сигурност и безопасност на труда или наличие на желание за изкарването на такъв курс;
• Увереност, социални умения, гъвкавост, адаптивност, коректност.

Кандидатствай

Попълнете формата за кандидатстване

(Позволени разширения: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg)