Стажант в отдел „Мелница и Силоз“

 

За поредна година „ГудМилс България“ ЕООД организира летен стаж за студенти със специалности и интереси в областта на преработката на зърно и производството на храни.

Продължителност на стажантската програма: от 2 до 4 месеца.

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:

 • Да придобиете реални умения и знания за работа с технологично оборудване „Bühler” и модерни системи за контрол на технологичните процеси за преработка на пшеница.
 • Да се запознаете детайлно със спецификите на смилането на зърно.
 • Да работите с експерти.
 • Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
 • Да станете част от европейския ни екип.

 

Условия на стажа:

 • Продължителност: от 2 до 4 месеца.
 • Стажантите получават възнаграждение.

 

Изисквания към кандидатите:

 • студенти или пълнолетни ученици, обучаващи се в специалности като: технология на зърнените и хлебните изделия, машинно инженерство, индустриални технологии, машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, автоматизация и др.
 • владеенето на английски език ще се счита за предимство
 • желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

 

Документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка.

Важно е в документите си да посочите удобна за вас дата, на която да започнете стажа.

Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете.

Документите да бъдат адресирани до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”.

За контакти и изпращане на документи: тел. /02/8132 739; e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

Кандидатствай

Стажант в отдел „Техническа поддръжка“

 

За поредна година „ГудМилс България“ ЕООД организира летен стаж за студенти със специалности и интереси в областта на промишленото електрооборудване и електротехниката.

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:

 • Да придобиете реални умения за работа с електрообрудването на голям производител на храни.
 • Да се запознаете с машинното оборудване на отделите за смилане на зърно, пакетиране на продукти и лаборатория.
 • Да работите с експерти.
 • Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
 • Да станете част от европейския ни екип.

 

Условия на стажа:

 • Продължителност: от 2 до 4 месеца.
 • Стажантите получават възнаграждение.

 

Изисквания към кандидатите:

 • студенти, завършили трети курс в специалност в областта на: електротехника, електроенергетика и електрообзавеждане, автоматизация, индустриални технологии, машиностроене, електроника и др.
 • владеенето на английски език ще се счита за предимство
 • желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

 

Документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка.

Важно е в документите си да посочите удобна за вас дата, на която да започнете стажа.

Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете.

Документите да бъдат адресирани до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”.

За контакти и изпращане на документи: тел. /02/8132 739; e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

Кандидатствай

Стажант в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“

„ГудМилс България“ ЕООД продължава своята лятна стажантска програма за студенти.

Летният стаж се провежда в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“. Отделът е оборудван с високотехнологични уреди, а екипът е съставен от изключителни специалисти.

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:

 • Да окачествявате постъпващата суровина – хлебна пшеница и произведения продукт – брашното; да извършвате органолептични анализи на влага, пепел, протеин, глутен, отпускане на глутена, ситов анализ.
 • Да придобиете реални умения за работа в лабораторията на водещ производител на храни.
 • Да придобиете базови знания за практическото приложение на системата за управление на качеството и поддържане на стандартите за качество в предприятието.
 • Да работите с експерти в сигурна и професионална среда.
 • Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
 • Да станете част от европейския ни екип.

 

Условия на стажа:

 • Продължителност: от 2 до 4 месеца.
 • Стажантите получават възнаграждение.

 

Изисквания към кандидатите:

 • студенти от специалности в областта на: химия, биология, биотехнологии, хранителни технологии и др.
 • владеенето на английски език ще се счита за предимство
 • работа с MS Office
 • желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

 

Документи за кандидатстване:

Мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка.

Важно е в документите си да посочите удобна за вас дата, на която да започнете стажа.

Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете.

Документите да бъдат адресирани до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”.

За контакти и изпращане на документи: тел. /02/8132 739; e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

Кандидатствай

Попълнете формата за кандидатстване

(Позволени разширения: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg)