Основни изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование с технически профил;
  • Предишен трудов опит на пакетиращи и/или поточни автоматични линии.

 

Основни задължения:

- Поддържа, обслужва и управлява машината за пакетиране на брашна в пакети по ½ кг, 1кг и 2 кг.

- Сменя форматите за пакетиране.

- Зарежда машината с необходимите за работата й помощни материали, като следи за техния вид и качество.

- Обезпечава съответствието на пакетирания продукт с вида на опаковката, маркировката и контролира теглото на готовите опаковки.

- Отчита реалното изпълнение на пакетираното количество продукти за смяната.

- Извършва профилактика, подготовка и настройка на съоръжението за работа, отстранява текущи проблеми в машината.

- Спазва стриктно инструкциите за безопасни и здравословни условия на труд.

 

 

За длъжността работодателят определя:

- Трудов договор;

- Работа на двусменен режим, в редки случаи нощна смяна;

- Ваучери за храна;

- Карта за спорт;

- Допълнително здравно застраховане.

 

Кандидатствай

„ГудМилс България“ ЕООД продължава своята лятна стажантска програма за студенти. Дружеството е сред най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров и е част от австрийския холдинг GoodMills Group.

Летният стаж се провежда в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“. Отделът е оборудван с високотехнологични уреди, а екипът е съставен от изключителни специалисти.

Ние предлагаме:
Продължителност на стажантската програма: от 2 до 4 месеца.
Възнаграждение на стажантите.

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:

- Да окачествявате постъпващата суровина – хлебна пшеница и произведения продукт – брашното; да извършвате органолептични анализи на влага, пепел, протеин, глутен, отпускане на глутена, ситов анализ.
- Да придобиете реални умения за работа в лабораторията на водещ производител на храни.
- Да работите с експерти в сигурна и професионална среда.
- Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
- Да станете част от европейския ни екип.
- Да придобиете базови знания за практическото приложение на системата за управление на качеството и поддържане на стандартите за качество в предприятието.

Изисквания към кандидатите:

- студенти от специалности в областта на: химия, биология, биотехнологии, хранителни технологии и др.;
- владеенето на английски език ще се счита за предимство;
- работа с MS Office;
- желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

Документи за кандидатстване:
Мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка.
Важно за нас е да посочите в документите си дата, която е удобна за вас за започване на стажа. Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Вашите лични данни ще се обработват за целите на подбора.

С изпращането на своята кандидатура Вие потвърждавате, че сте запознати и сте съгласен/ съгласна с обработването на Вашите данни.

Кандидатствай

Попълнете формата за кандидатстване

(Позволени разширения: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg)