Инвестиционно предложение за изграждане на ФЕИ

„ГудМилс България" ЕООД има инвестиционно предложение, което ще се реализира на територията на съществуващата площадка на Дружеството:

Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 187.46 kWp върху равни покриви, на територията на производствена площадка, находяща се в гр. София, ул."Павлина Унуфриева" № 4, п.к.1517, с идентификатор 68134.600.824 в УПИ 11-824, кв.9. 

Повече за инвестиционното намерение може да откриете тук.