Основни дейности:
Управлява машината за пакетиране на брашна в пакети по 5 кг.
Зарежда оборудването с необходимите помощни материали, обезпечава съответствието на пакетирания продукт с вида на опаковката, маркировката и контролира теглото на готовите опаковки.
Отчита реалното изпълнение на пакетираното количество продукти.

Изисквания:
• Средно образование;
• Не е задължителен предходен опит на подобна позиция.

Ние осигуряваме:
• Стимулиращо възнаграждение;
• Обучение на одобрените кандидати;
• Възможност за придобиване на ценен опит и реални умения за работа със съвременно оборудване на голям производител на храни;
• Работа с експерти и международен екип.

Позицията е подходяща и за студенти.

За кандидатстване е необходимо да се представи автобиография с актуална снимка.
Документите да бъдат адресирани до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”.
За контакти: тел. /02/ 8132 739; e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

Apply

Стажант в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“

„ГудМилс България“ ЕООД е сред най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров и е част от австрийския холдинг GoodMills Group. Повече от 10 години дружеството провежда своята стажантска програма. Целта ни е младежите да получат подкрепа в началото на техния професионален път, да развият своите способности за екипна работа и постигане на резултати. Стажът е организиран в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“. Отделът е оборудван с високотехнологични уреди, а екипът е съставен от изключителни специалисти. На стажантите е осигурено възнаграждение по договор.

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:
• Да окачествявате постъпващата суровина – хлебна пшеница и произведения продукт – брашното; да извършвате органолептични анализи на влага, пепел, протеин, глутен, отпускане на глутена, ситов анализ.
• Да придобиете реални умения за работа в лабораторията на водещ производител на храни.
• Да работите с експерти в сигурна и професионална среда.
• Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
• Да станете част от европейския ни екип.
• Да придобиете базови знания за практическото приложение на системата за управление на качеството и поддържане на стандартите за качество в предприятието.

Изисквания към кандидатите:
• студенти от специалности в областта на: химия, биология, биотехнологии, хранителни технологии и др.
• работа с MS Office
• желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

Ако имате интерес към стажа и искате да станете част от екипа на „ГудМилс България“ изпратете следните документи за кандидатстване:
Автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо.
Важно за нас е да посочите в документите си дата, която е удобна за вас за започване на стажа.
Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете.

Документите да бъдат адресирани до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”. За контакти и изпращане на документи: тел. /02/8132 739; e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

Apply

Работник в отдел Осигуряване на качеството

Основни задължения

Подготовка на премикси по указани рецептури.
Зареждане на микродозаторите и макродозаторите в производство с готовите премикси.
Подготовка на компоненти за производство на специални брашна и миксове.
Отговаря за почистване на оборудването, съгласно изискванията.
Взима проби от продукти с цел анализиране в лабораторията.
Съдейства за всекидневно отчитане на количествата произведени продукти.


Провежда се 1 месечно обучение в рамките на изпитателния срок.

Целта е познаване на: технологията на производството, основното технологично оборудване и принципите на неговата работа, изискванията за противопожарна охрана; правилата и условията за безопасност на труда и правилата за вътрешния трудов ред.

Изисквания за заемане на длъжността

Образование: средно или средно-специално
Режим на работа: На смени – първа и втора
Работодателят осигурява:
Трудов договор
Осигуровки съгласно пълна договорена сума
Ваучери за храна
Допълнителен комплект ваучери за Коледа и Великден
Допълнителна здравна застраховка
Карта на преференциална цена за спорт и занимания в свободното време
Допълнителен Коледен и Великденски бонус

За кандидатстване е необходимо да се представи автобиография с актуална снимка.
Документите може да се изпращат до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”.
За контакти: тел. /02/ 8132 739;
e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

Apply

Работник в склад готова продукция

За длъжността:
- Служителят извършва подготвяне и товарене с електрокар по определена поръчка на камионите на рампата.
- Помага на екипа при необходимост за подготовка на поръчки.
- Подготвянето и изпълнението на поръчките за товаренето се извършва с баркод четци.
- Разтоварва и складира палети с помощни и спомагателни материали за пакетиране.

Изисквания за заемане на длъжността
- Образование: средно.
- Правоспособност за управление на електрокари и нископовдигачи.
- Опит в складово стопанство е предимство.

Режим на работа:
На смени – по график: две смени от: 6,00ч. до 14,30ч. и от 9,00ч. до 17,30ч..

Социални придобивки:
- Осигуровки съгласно пълна договорена сума
- Ваучери за храна
- Допълнителен комплект ваучери за Коледа и Великден
- Допълнителна здравна застраховка
- Карта за спорт
- Допълнителен Коледен и Великденски бонус

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Apply

Fill in the application form

(Allowed types: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg, .jpeg)