За нас

GoodMills България EООД е една от най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров.

още

Новини

GoodMills България с почетен знак за дарителство

още

Продукти

Всички продукти на ГудМилс България се произвеждат под стриктен качествен контрол и съгласно заканодателството на Република България и Европейския съюз.

още

We drive the power of grains

ГудМилс България е част от най-голямата мелничарска група в Европа, която притежава 25 мелници в 7 страни и обслужва над 200 милиона потребители всеки ден.